Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca w Polsce – poznaj wymogi

Liczba obcokrajowców imigrujących na stałe do Polski każdego roku się zwiększa. Polityka otwartych granic przyciąga przede wszystkim osoby z mniej zamożnych regionów Europy, które w przyjeździe upatrują szansy na polepszenie swojego statusu życiowego. Główne kierunki emigracji do Polski stanowią m.in. Ukraina, Białoruś, Bułgaria. Duża liczba migrantów zamieszkujących w Polsce wzmacnia także popyt na pożyczki bankowe, najczęściej na zakup nieruchomości lub samochodu. Czy osoba z zagranicy, która od kilku miesięcy mieszka w Polsce może ubiegać o kredyt gotówkowy dla obcokrajowca? Jakie warunki przygotowały banki, aby zachęcić migrantów do korzystania z dodatkowych źródeł finansowania?

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca w Polsce – co na to banki?

W Polsce przebywa oficjalnie ok. 1,5 miliona obywateli Ukrainy. Są to szacunki, które uwzględniają jedynie przypadki w pełni zgłoszone, zatem rzeczywista liczba migrantów może być znacznie wyższa. Wbrew zapowiedziom specjalistów migranci nie odpływają w dużej liczbie do Niemiec czy innych krajów Europy Zachodniej. Znaczna część migrantów pozostaje w Polsce, by bogacić się i wieść dostatnie życie w kraju kulturowo podobnym do Ukrainy. Jakie wymogi stawiają banki, które przygotowują kredyt gotówkowy dla obywateli Ukrainy?

Podobne warunki w sprawie przyznawania kredytów

W większości przypadków podmioty finansowe nie dysponują specjalnymi ofertami dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Oznacza to, że kredyty dla Ukraińców przyznawane są na podobnych zasadach, jak dla obywateli innych krajów oraz Polaków. Osoba wnioskująca o kredyt musi spełnić szereg wymogów związanych z dostarczeniem dokumentów oraz potwierdzeniem swojego stosunku pracy. Stałe miejsce zatrudnienia to jeden z najważniejszych warunków, jakie musi spełnić obywatel innego kraju zamieszkujący w Polsce.

Czy kredyt dla obywateli Ukrainy w Polsce to popularna forma uzyskiwania wsparcia finansowego?

Wydawało by się, że to przede wszystkim Polacy są głównymi zainteresowanymi wzięciem kredytu gotówkowego na różne cele. Okazuje się, że znaczna część osób przybywających do naszego kraju również wnioskuje o kredyty, aby ustabilizować swoją sytuację i np. zainwestować w mieszkanie, zakupić samochód czy zaplanować wakacje. Kredyt gotówkowy dla obywateli Ukrainy w Polsce był do tej pory najczęściej wydawanym świadczeniem, tuż po kredytach dla Polaków. Co ważne, kredyt gotówkowy dla Ukraińca nie będzie wcale droższy, niż ten przyznawany osobom z innym obywatelstwem. Obecna koniunktura gospodarcza, mimo zauważalnych symptomów kryzysu, w opinii banków pozwala na branie zobowiązań kredytowych.

Umowa o pracę zwiększa szansę na przyznanie kredytu

Instytucje bankowe nie kierują się przy tym aspektem przynależności etnicznej czy obywatelstwem, a zdolnością kredytową osób wnioskujących. Oznacza to, że największe szanse na uzyskanie kredytu gotówkowego mają osoby zatrudnione na umowie o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. W podobnej sytuacji są także osoby, które mają zatrudnienie na zasadach umowy o pracę na czas określony. Coraz chętniej kredyty gotówkowe są także przyznawane pracownikom realizującym swoje obowiązki na zasadach umów cywilnoprawnych, tj. umowy o dzieło i umowy zlecenie, choć w takim przypadku warunki kredytowania mogą być nieco gorsze dla wnioskującego.

Kredyt gotówkowy dla obywateli Ukrainy – jakie są najważniejsze formalności?

Instytucje bankowe przyjmują różne formy działania, dlatego nie sposób wyróżnić jednej drogi do uzyskania kredytu gotówkowego lub innej zapomogi finansowej przez wnioskodawcę. Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca, zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami, nie różni się znacząco od pomocy przyznawanej obywatelom innych krajów. Banki mają wyłączność w kontekście przyznawania pozytywnej lub negatywnej decyzji dotyczącej składanego wniosku o kredyt gotówkowy. Może się okazać, że w jednej placówce osoba z zagranicy otrzyma kredyt gotówkowy, zaś w innej otrzyma decyzję negatywną. Warto zatem skorzystać z osoby doświadczonej w tematyce kredytowej, tak aby wniosek kredytowy został rozpatrzony przez bank pozytywnie.

Kredyty gotówkowe – działalność pośredników i wymogi formalne

Istnieje wiele firm pośredniczących, które pomagają w otrzymaniu kredytu gotówkowego dla osób pochodzących z innych krajów niż Polska. Jakie dokumenty warto przygotować, jeśli chcemy uzyskać kredyt gotówkowy dla obcokrajowca? W większości przypadków niezbędne okaże się potwierdzenie legalności pobytu na terenie kraju. Kredyty dla Ukraińców przyznawane są wyłącznie osobom, które udokumentują swój rzeczywisty pobyt na terytorium Polski w okresie kilku lub kilkunastu miesięcy wstecz.

Stałe zarobki i miejsce zamieszkania – tego wymagają banki

Kredyt gotówkowy dla Ukraińców może zostać przyznany osobom, które posiadają zezwolenie na pracę w Polsce oraz są w stanie wykazać przychody odnotowywane w kontekście stosunku pracy. Do dokumentów należy również dołączyć potwierdzenie meldunku, numer PESEL i paszport. Kredyty gotówkowe mogą nie zostać przyznane obywatelom innych krajów, jeśli bank nie otrzyma raportu kredytowego z państwa pochodzenia wnioskującego.

Kiedy bank może wydać negatywną opinię dot. wniosku o kredyt gotówkowy?

Ważne jest posiadanie własnego konta bankowego, co jednak nie powinno być dużą trudnością dla osób legalnie przebywających i pracujących w Polsce. Kredyt gotówkowy jest chętniej przyznawany osobom, które posiadają już zbudowaną historię kredytową w kraju. Oznacza to, że obywatel Ukrainy czy Białorusi ma większą szansę na uzyskanie wsparcia z banku, jeżeli już kiedyś otrzymał i spłacił zobowiązanie.

Wcześniejsze długi a chęć uzyskania wsparcia finansowego

Kredyt gotówkowy dla cudzoziemców, którzy spełnili wszystkie powyższe założenia, może nie zostać przyznany wówczas, gdy osoba widnieje w rejestrze dłużników. Ważne jest zatem systematyczne opłacanie rachunków, długów, mandatów i innych należności wpływających na zdolność kredytową mieszkańca. W przypadku funkcjonowania Biura Informacji Krajowej zbierającej dane o dłużnikach może nastąpić wymiana danych między instytucją polską i zagraniczną. Osoby, które w Polsce nie mają długów, ale posiadają należności w kraju pochodzenia również mogą mieć utrudnioną ścieżkę uzyskiwania kredytu.

Podsumowanie

Warunki przyznawania kredytów gotówkowych dla obcokrajowców są przyznawane na podobnych warunkach. Nie może więc dziwić fakt, że coraz większa liczba migrantów decyduje się na skorzystanie z dodatkowego źródła finansowania. Wyjątek mogą stanowić instytucje pożyczkowe, które często kreują inne zasady formalne i niechętnie przyznają zapomogi osobom z zagranicznym obywatelstwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *